PLÀSTIC, GENIAL O PERVERS?

VISITA DINAMITZADA A L’EXPOSICIÓ