• CODOL_EQUIP
L’equip de Còdol Educació està format per un grup de professionals provinents de camps ben diversos del món educatiu, de la comunicació i les diferents disciplines de referència. 
Unes persones apassionades per la cultura, la història i la didàctica. Amb ganes de transmetre-ho perquè arribi a tothom. Una estructura i un equip humà que incorpora especialistes externs en funció de les necessitats per garantir la realització completa del projecte: des de l’estudi previ, la documentació, el disseny, la producció, la difusió i la realització. Treballem, a més, amb il·lusió, rigor i sensibilitat perquè l’experiència que compartim sigui un èxit!