L’equip de Còdol Educació està format per un grup de professionals provinents de camps ben diversos del món educatiu, de la comunicació i les diferents disciplines de referència. Unes persones apassionades per la cultura, la història i la didàctica, amb ganes de transmetre-ho perquè arribi a tothom. Una estructura i un equip humà que incorpora especialistes externs en funció de les necessitats per garantir la realització completa del projecte: des de l’estudi previ, la documentació,  el disseny, la producció, la difusió i la realització. Treballem amb il·lusió, rigor i sensibilitat perquè l’experiència que compartim sigui un èxit!