• Activitats amb nens - jocs tradicionals - Reus
  • Activitat jocs tradicionals - Boca de la Mina - reus
  • Activitat jocs tradicionals - Boca de la Mina - reus
  • Activitat jocs tradicionals - Boca de la Mina - reus
  • Activitat escola - Boca de la Mina - reus

Els jocs dels nostres besavis

TALLER PER JUGAR I CONÈIXER LA RIQUESA DELS JOCS POPULARS I TRADICIONALS