• Activitat escolar - minerals - reus

El museu… quina mina!

TALLER DE MINERALS