AVALUACIÓ DE LA SESSIÓ PROJECTE ÉS A L’AIRE / EDUCADOR